W naszych cennikach ujęte są ceny projektów graficznych bez przekazania plików źródłowych. Projekty wykonywane są wyłącznie na potrzeby druku - jeśli chcesz zabrać projekt do innej drukarni otrzymasz tylko i wyłącznie plik przygotowany do druku - bez możliwości edycji. Nasza firma ma również prawo do umieszczania wykonanej pracy w swoim portfolio na dowolnych materiałach drukowanych lub w Internecie.

 

Jeśli znajdziesz przy usłudze informację iż wykonamy dla Ciebie darmowy projekt musisz wiedzieć, że takiego projektu nie otrzymasz w wersji elektronicznej by móc wydrukować go w innej drukarni. Nie przekazujemy praw autorskich do takich projektów - istnieje natomiast możliwość wykupienia takiego projektu. Według ustawy z dn. 4 lutego 1994 r., która mówi o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością naszej firmy, również uiszczona opłata za projekt wykonany na potrzeby druku nie upoważnia do otrzymania pliku źródłowego.